Báo giá dịch vụ vệ sinh công nghiệp tại Hà Nội

# Công việc Đơn vị Đơn giá Ghi chú
1
Dịch vụ vệ sinh nhà cửa Khảo sát 10.000 - 20.000/ m2  
2
Tổng vệ sinh công trình Khảo sát 10.000 - 15.000/ m2  
3
Dịch vụ tổng vệ sinh định kỳ 1 - 2 buổi/ Tuần 200.000 Kèm theo bộ dụng cụ và hóa chất chuyên dụng.
3 - 4 buổi/ Tuần 180.000
5 - 7 buổi/ Tuần 150.000
4
Vệ sinh kính đu dây <= 50 m2 1.000.000 Kèm theo tran thiết bị dây cáp, dụng cụ và hóa chất lau kính chuyên dụng.
50 m2 - 100 m2 1.500.000
100 m2 - 200 m2 13.000 - 15.000/ m2
> 200 m2 10.000 - 12.000/ m2
5
Vệ sinh kính thường m2 8.000 - 12.000/ m2 Chiều cao < 4m
6 Giặt thảm tại nhà < 50 m2 550.000  
50 m2 - 200 m2 11.000/ m2
200 m2 - 500 m2 9.000/ m2
> 500 m2 7.000/ m2
7
Giặt thảm miếng < 3 m2 350.000  
3 m2 - 6 m2 500.000  
> 6 m2 650.000  
8
Đánh bóng sàn < 100 m2 1.500.000  
100 m2 - 200 m2 13.000 - 15.000/ m2  
> 200 m2 10.000 - 13.000 /m2  
9
Làm sạch sàn keo < 50 m2 1.500.000  
> 50 m2 18.000 - 25.000/ m2  
10
Phủ bóng sàn gỗ < 50 m2 2.500.000  
> 50 m2 40.000 - 60.000/ m2  
11
Giặt đệm Chiếc 350.000 Giảm giá theo số lượng
12
Giặt rèm < 10 kg 350.000  
10 - 15 kg 500.000  
> 15 kg 35.000/ kg  
13
Làm sạch ghế da Bộ màu tối 500.000  
Bộ màu sáng 600.000  
14
Diệt mối tận gốc Khảo sát > 1.300.000/ chung cư Tùy theo khảo sát mà có đơn giá chính xác

Nếu bạn muốn sử dụng dịch vụ của HVT ?